Browsed by
Tag: Getsunova

เมื่อตัวจริงเริ่มหมดเวลา ไม่ว่าจะทำยังไง ก็คงจะยื้อเอาไว้ไม่ไหว

เมื่อตัวจริงเริ่มหมดเวลา ไม่ว่าจะทำยังไง ก็คงจะยื้อเอาไว้ไม่ไหว

คนไม่รักเราแล้ว ไม่ว่าเราจะพยายาม ยื้อหรือฝืนอะไร ก็ทำได้แต่ให้เค้าลำคาญ เราจึงต้องยอมเดินออกมาแล้วจากเธอไป