Browsed by
Tag: Ammy The Bottom Blues

ความจริงย้ำเสมอ ให้เราเข้าใจว่า บางสิ่งเราไม่สามารถข้ามไปได้

ความจริงย้ำเสมอ ให้เราเข้าใจว่า บางสิ่งเราไม่สามารถข้ามไปได้

บ้างครั้งไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่ แต่สิ่งที่ทำลงไปให้เราเห็นและรับถึงผลของมัน แต่เราก็ยังทำมันอย่างมีความหวัง ว่าสักวันนึงมันจะสำเร็จ