Browsed by
Tag: แพ้ทาง

ธรรมชาติคนเรา เมื่อคนน่ารักๆ เราก็หลงรักไปหมด

ธรรมชาติคนเรา เมื่อคนน่ารักๆ เราก็หลงรักไปหมด

โมเม้นความสุขทุกครั้ง ที่ได้เจอพวกสาวๆ ที่น่ารักเดินผ่าน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เราเห็นและหลงรักเค้าไปแบบไม่รู้ตัว